Archive for Lipiec, 2013

Danuta Wałęsa – sylwetka

Mirosława Danuta Wałęsa – Urodziła się 25 lutego 1949 roku w Kolonii Krypty. Jej rodzice to Zbigniew Gołoś i Feliksy Barszcz oboje zajmowali się rolnictwem. Jest absolwentką szkoły podstawowej w Węgrowie. Pracowała w rodzinnym gospodarstwie rolnym, a tak, że u okolicznych mieszkańców. W 1968 roku wyjechała do Gdańska, w którym rozpoczęła prace w kwiaciarni. W Gdańsku poznała swojego przyszłego męża Lecha Wałęsę. 8 listopada 1969 roku została jego żoną. Lech Wałęsa to legendarny przywódca „Solidarności”, późniejszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995. Posiadają ośmioro dzieci Bogdana (ur. 1970), Sławomira (ur. 1972), Przemysława (ur. 1974), Jarosława (ur. 1976), Magdalenę (ur. 1979), Annę (ur. 1980), Marię Wiktorię (ur. 1982) i Brygidę (ur. 1985). W imieniu męża odebrała w 1983 roku Pokojową Nagrodę Nobla. W czasie pełnienia urzędu przez Lecha Wałęsę została pierwszą dama. Urząd swój sprawowała z honorami i w sposób godny. Objęła patronatem wiele akcji charytatywnych i akcji niesienia pomocy. W 2011 roku nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazała się jej książka pod tytułem Marzenia i Tajemnice. Książka przekroczyła nakładem kilka tysięcy egzemplarzy. Spotkała się z ciepłym przyjęciem głównie gospodyń domowych, które zaczęły identyfikować się z Panią Danutą. Za swoją książkę otrzymała wiele nagród i wyróżnień między innymi Super Gwarancje roku Wydarzenie TVP Kultury. Bronisław Komorowski za wybitne zasługi i patriotyzm przyznał jej odznaczenie narodowe Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Jarosław Kaczyński – sylwetka

Jarosław Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie na Żoliborzu. Jego rodzice to Rajmund Kaczyński oraz Jadwiga z domu Jasiewicz. Rajmund Kaczyński był inżynierem brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim. Jadwiga Kaczyńska była filologiem. Jarosław miał brata bliźniaka Lecha, który został prezydentem Polski w latach 2005-2010. Jaka dziecko zagrał tytułową role Placka w ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego „O dwóch takich, co ukradli księżyc” w reżyserii Jana Batorego. Ukończył w 1967, XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Następnie dostał się na studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Prawo na Wydziale prawo i Administracji, które ukończył z tytułem doktora. Następnie został zatrudniony, jako adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w fili w Białymstoku. Pracował, jako starszy bibliotekarz w latach 1982-1983 na UW w Warszawie. Jarosław Kaczyński był twórcą i prezesem partii politycznej Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość. Partia, którą założył wraz z bratem Lechem w wyborach parlamentarnych w 2001 roku zdobyła 9, 1% głosów i 44 mandaty poselskie. W latach 2001-2003 Jarosław Kaczyński był członkiem Komisji Etyki a w roku 2003 objął stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości w zastępstwie Lecha Kaczyńskiego, który w tym czasie zaczął piastować urząd prezydenta miasta stołecznego. W 2005 roku Lech Kaczyński zostaje prezydentem pełni tę funkcję do 2010 roku, do czasu, gdy ginie w Katastrofie Smoleńskiej. 10 Lipca 2010 roku Jarosław Kaczyński zostaje desygnowany na premiera przez Lecha Kaczyńskiego. Tworzy rząd PiS – Samoobrona – LPR. Rząd ten po sex aferze rozpada się. Najbliższe wybory wygrał rząd Donalda Tuska. W 2010 roku kandydował na urząd prezydenta, lecz nie został wybrany. Obecnie jest przewodniczącym PiS.

Hanna Suchocka – sylwetka

Hanna Suchocka urodziła się 1946 roku w Pleszewie. Jest absolwentką liceum Ogólnokształcącego Pleszewie. W 1968 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w poznaniu. Od 1988 roku do 1992 roku związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, oraz Instytutem Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kardynała Augusta Hlonda w Poznaniu. Otrzymała tytuł profesora Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. W latach PRL to jest od 1969 roku przynależała o Stronnictwa Demokratycznego. Startowała w wyborach parlamentarnych w 1980 roku z sukcesem, stając się posłem na Sejm PRL VIII kadencji w okręgu Poznań. 8 października 1982 roku została wykluczona z prac Klubu Poselskiego SD, za sprzeciw ustawie delegalizującej „Solidarność”. Przez ponad rok pozostawała posłanką bezpartyjną. W latach 1989 – 2001 roku pełniła urząd posła kolejno ze stronnictw Komitetu Obywatelskiego, Unii Wolności. W Unii Wolności opowiadała się za chrześcijańskimi wartościami i sprzeciwiała się współpracy z SLD i Unią Pracy. 10 lipca 1992 oku objęła urząd Prezesa Rady Ministrów rządu koalicyjnego, który współtworzyły partie o charakterze centrowym i prawicowym między innym Unia Demokratyczna, ZChN, PPG, SLCh, PChD, PSL-PL. Jej rząd opracował Program Powszechnej Prywatyzacji. Rząd został odwołany przewagą jednego głosu 28 maja 1993 roku w wyniku tak zwanego niekonstruowanego wotum nieufności zgłoszonego przez Alojzego Pietrzyka. W 1997 roku z ramienia Unii Wolności została ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. W 2001 roku została powołana na stanowisko ambasadora RP przy Watykanie.

Karol Cyryl Modzelewski – sylwetka

Karol Cyryl Modzelewski – urodził się 23 listopada 1937 roku w Moskwie. W 1954 roku Karol Modzelewski, został absolwentem XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Klementa Gottwalda w Warszawie. Jest absolwentem wydziału historycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Na swoich studiach poznał Jacka Kuronia, Andrzeja Garlickiego, Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego, Krzysztofa Pomiana i Teresę Monasterską. Jest twórca wraz Jackiem Kuroniem „Listu otwartego”. Po którego opublikowaniu został wydalony z partii i skazany na trzy i pół roku pozbawienia wolności. Został warunkowo zwolniony w sierpniu 1967 roku. Był aktywnym członkiem wydarzeń marcowych. Za co 1969 roku otrzymał karę 3, 5 roku pozbawienia wolności. We wrześniu 1971 roku opuścił wiezienie. Od 1972 roku do 1983 roku zatrudniony w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN we Wrocławiu. Od roku 1980 aktywny działacz „Solidarności”, której nazwę wymyślił. We wrześniu 1982 roku został aresztowany, zarzucono mu próbę obalenia władz komunistycznych. W 1984 roku został zwolniony na mocy amnestii i przywrócony do pracy. W okresie 3 Rzeczpospolitej pracował naukowo w Instytucie Historii PAN. W latach 1992- 1994 roku pracował w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1994 roku związał się z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Związany jest również z Polską Akademia Nauk oraz Naukowym Towarzystwie Warszawskim. W okresie 1989-1991 roku był senatorem wybranym w Województwie Wrocławskim z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Współtworzy Solidarność Pracy i Unie Wolności.

Jacek Kuroń – sylwetka

Jacek Kuroń urodził się 3 marca 1934 roku, we Lwowie zmarł 17 czerwca 2004 w Warszawie. Zmarł 17 czerwca 2004 roku. Jego rodzina miała PPS-owskie tradycje. W 1949 został działaczem Związku Młodzieży Polskiej. Od 1952 pracował, jako instruktor w ZMP, był członkiem PZPR. W 1953 roku awansował na przewodniczącego ZMP na Politechnice Warszawskiej. W 1953 roku usunięto go ZMP za krytykę ZMP. W tym okresie związany był z Klubem Krzywego Koła, Klubem Poszukiwaczy Sprzeczności. W 1957 roku został absolwentem Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Został ponownie przyjęty do PZPR. Rok później po napisaniu listu otwartego wraz Karolem Modzelewskim pod tytułem „List otwartego do partii” Za napisanie listu, w którym postulował, podejmowania kolektywnego sposobu podejmowania decyzji został skazany na 3 lata więzienia, zwolnienie uzyskał w 1967 roku. W 1968 roku, w związku z wydarzeniami marcowymi, został aresztowany i skazany na trzy i pół roku pozbawienia wolności. Sygnował i współtworzył list 59. W 1976 roku sygnował akt założycielski Komitetu Obrony Robotników. Po tych wydarzeniach nie mógł znaleźć pracy, został wiec zatrudniony fikcyjnie, jako sekretarz Igora Newerlego. W tym też czasie opublikował kilka powieści kryminalnych. W czasie stanu wojennego ponownie internowany. W czasie 3 Rzeczpospolitej brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989 – 1990, 1992- 1993 roku był ministrem pracy i polityki socjalnej w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej. Był członkiem Komitetu Obywatelskiego, Unii Demokratycznej, Unii Wolności. W wyborach w 1995 roku ubiegał się o urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zajął trzecie miejsce.

Adam Michnik – sylwetka

Adam Michnik – urodził się 17 października 1946 roku w Warszawie. Posiada żydowskie pochodzenie. Jego ojciec to Ozjasz Szechter, a matka to Helena Michnik. Większość jego rodziny zginęła w czasie Drugiej Wojny Światowej. W czasach szkoły podstawowej został członkiem Hufca Wolterowskiego, prowadzonego przez Jacka Kuronia. Następnie został absolwentem VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Po likwidacji Hufca został aktywnym członkiem Klubu krzywego Koła prowadzonego przez Adama Schaffa. Był to klub lewicowy. W 1964 roku został studentem Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Historycznym. Został jednak zawieszony w prawach studenta, za rozpowszechnianie listu Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, w którym obaj Panowie nawoływali do naprawy PRL. W 1966 roku został ponownie zawieszony w prawach studenta, za zorganizowanie spotkania z Leszkiem Kołakowskim kilka tygodni po tym jak został wyrzucony z PZPR za krytykę władz. 4 marca 1968 roku został relegowany z uczelni z powodu poinformowania mediów zagranicznych o protestach społecznych wywołanych zdjęciem przez cenzurę inscenizacji Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka ze sceny Teatru Narodowego. Następnie Adam Michnik został zatrzymany i skazany na 3 lata wiezienia za wybryki chuligańskie. Po opuszczeniu wiezienia otrzymał wilczy bilet. Po tym fakcie został zatrudniony w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych i Rtęciowych im. Róży Luksemburg. W latach 70 po protekcji Jacka Kuronia pozwolono mu kontynuować studia na Wydziale Historycznym w Poznaniu, które ukończył. Następnie został osobistym sekretarzem Antoniego Słonimskiego. We współczesnej Polsce jest redaktorem naczelnym Gazety Wyborczej.

Lech Wałęsa – sylwetka

Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 roku w Popowie. Jego rodzice to Bolesław Wałęsa i Feliksa Kamieńska. Jest absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lipnie. Został zatrudniony w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łochocinie, jako elektryk, oraz konserwator urządzeń elektrycznych. Odbył też zasadniczą służbę wojskową, którą ukończył ze stopniem kaprala. Od 1967 roku zatrudniony był w Stoczni Gdańskiej, jako elektryk. W1970 roku został przywódcą strajku w Stoczni Gdańskiej. Brał udział w rozmowach z pierwszym sekretarzem Edwardem Gierkiem na temat wolnych związków zawodowych. W 1970 roku został zwolniony z pracy. Do 1980 roku został zatrudniony, jako elektromechanik w Gdańskich Zakładach Mechanizacji Budownictwa ZREMB. Współtworzył tygodnik „Robotnik Wybrzeża”, współpracował też z Komitetem Samoobrony Społecznej KOR. Wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany przez funkcjonariuszy SB. W 1981 roku został wybrany na przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. Związek „Solidarności” przekształcił się w ruch społeczny, który w najlepszym okresie liczył 10 milionów członków. 26 stycznia 1982 roku Lech Wałęsa zostaje internowany w ośrodkach w Chylicach, Otwocku Wielkim, Arłamowie. Lech Wałęsa zostaje zwolniony w 1982 roku. 5 października 1983 roku Komitet Noblowski przyznał mu Pokojowa Nagrodę Nobla. Do roku 1990 był formalne zatrudniony, jako elektryk w Stoczni Gdańskiej. Strajk zakończył się sukcesem i był etapem wstępnym do rozpoczęcia rozmów Okrągłego Stołu. Rozmowy okrągłego stołu datowane są na 6 luty 1989 rok do 5 kwietnia 1989 roku. Lech Wałęsa został wybrany na stanowisko prezydenta RP 22 grudnia 1990 roku.

Andrzej Gwiazda – sylwetka

Andrzej Gwiazda – urodził się w Pińczowie. Jego rodzina w czasie drugiej wojny światowej była represjonowana. Ojciec Stanisław był marynarzem w Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej, w 1939 roku trafił do oflagu, w niewoli przebywał do końca wojny. Matka i babka z kolei zostały wywiezione na Syberie. Po wojnie rodzina się odnalazła i zamieszkała najpierw na Górnym Śląsku, a następnie w Gdańsku. W 1953 roku został przyjęty na studia, po dwóch latach został relegowany z uczelni i powołany do służby wojskowej. W 1956 roku został z powrotem przyjęty na Politechnikę na kierunek elektronika. Studia ukończył w 1966 roku w tym samym roku rozpoczął tez pracę, jako asystent w Instytucie Cybernetyki PG. Był uczestnikiem wydarzeń marcowych w 1968 roku oraz grudniowych w 1970 roku. 1973 Roku został zatrudniony w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki „Elmor”. Był inwigilowany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. 1978 roku stał się jednym z założycieli Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Zajmował się redagowaniem biuletynu WZZ „Robotnik Wybrzeża”. W czasie swojej działalności opozycyjnej zatrzymywany około 10 razy przez funkcjonariuszy SB. Po wybuch strajków w 1980 roku znalazł się w prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Został zastępcą Lecha Wałęsy. Brał udział w negocjacjach ze strona rządową. W czasie stanu wojennego został internowany w Strzebielinku, a następnie w Białołęce. Został zwolniony 22 lipca 1984 roku na mocy amnestii. Nie brał udziału w obradach Okrągłego Stołu. Należy do głównych oponentów Lecha Wałęsy.

Anna Walentynowicz – sylwetka

Anna Walentynowicz z domu Lubczyk urodziła się 15 sierpni 1929 roku w Równem, były to wschodnie rubieże 2 Rzeczpospolitej. Jej rodzice to Jan i Aleksandra Lubczykowie. Została sierotą mając 10 lat. Następnie została adoptowana i znalazła się pod Warszawą, a następnie w okolicach gdańska, gdzie pracowała w rolnictwie. Następnie pracowała w piekarni i fabryce margaryn.1950 roku Anna Walentynowicz zdobyła uprawnienia spawacza i została zatrudniona w Stoczni Gdańskiej. Ze swoich funkcji wywiązywała się wzorowo, wyrabiała 270% normy. W związku z tak ciężką pracą podupadła na zdrowiu odmówiła jednak przyznania świadczenia rentowego i przekwalifikowała się na suwnicowa. W 1968 roku zostały zdefraudowane pieniądze z funduszu zapomogowego, wtedy zaczęła się głośno domagać wyśnienia tej sprawy – wtedy podjęto nieudaną próbę usunięcia jej z pracy. W obronie Anny Walentynowicz stanęła cała załoga. Podczas grudniowych protestów w 1970 roku spotkała się Edwardem Gierkiem. W 1978 roku, została jedną ze współzałożycieli Wolnych Związków Zawodowych. Anna Walentynowicz zawsze działała jawnie, jej mieszkanie było miejscem spotkań opozycji. Spotkało się to ze sprowadzeniem szykan na jej osobę, ze strony Służb Bezpieczeństwa MSW. W 1980 roku Annę Walentynowicz 8 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego zwolniono z pracy, wywołało to fale strajków, po których ogłoszono powstanie NSZZ „Solidarność”. Anna Walentynowicz zginęła w katastrofie Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Została pochowana z honorami 21 kwietnia 2010 r. na cmentarzu Srebrzysto w Gdańsku-Wrzeszczu.

Henryka Krzywonos- sylwetka

Henryka Krystyna Krzywonos – Strychowska urodziła się 27 marca 1953 roku w Olsztynie. Absolwentka szkoły podstawowej dla pracujących 1971 roku. W latach 1973 – 1978 pracowała, jako w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Oddział Komunikacji Miejskiej Tramwajowej w Gdańsku, jako motorniczy. Następnie pracowała, jako operator urządzeń dźwigowych w Stoczni Gdańskiej. 15 sierpnia 1980 roku podjęła decyzje o zatrzymaniu w pobliżu Opery Bałtyckiej tramwaju. Był to początek strajku w gdańskiej komunikacji publicznej w okresie wydarzeń sierpniowych. Następnie została przedstawicielem WPK w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym, weszła w skład jego prezydium. 31 Sierpnia była jedną z osób, które sygnowały, z ramienia Solidarności porozumienia sierpniowe. W stanie wojennym pełniła misję kolportażu wydawnictw podziemnych oraz pomocy internowanym. W stanie wojennym była represjonowana został jej nadany nakaz opuszczenia Gdańska. Dostała wtedy wsparcie wielu życzliwych osób, w tym księdza Henryka Jankowskiego. W czasie jednej z rewizji przeprowadzonej przez ZOMO została dotkliwie pobita w skutek, czego straciła ciąże. W 1994 roku przeszła na emeryturę i od 2009 roku zaczęła prowadzić dom dziecka wraz z mężem. Od 1995 roku wchodziła w skład Unii Wolności. Jest powszechnie uważana za autorytet w wielu sprawach. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana. Jest zaangażowana w działalność ruchu społecznego Kongres Kobiet. Jej mężem jest Krzysztof Strycharski. Mieszkają w województwie pomorskim w Gdańsku.