1

2

3

4

5

 

Przewodniczący Rady Europejskiej

W władzy Unii Europejskiej także, jak i w naszych państwach jest instytucja powołana na wzór naszych krajowych rządów. Tak jak wiele z państw europejskich, część władzy powierza prezydentowi, tak i Unia Europejska ma kogoś na wzór prezydenta Unii Europejskiej, a chodzi tutaj o przewodniczącego rady europejskiej. Przez jakiś czas funkcja tam sprawowana była przez głowę państwa, akurat prezydującego w danym półroczu w obradach Unii Europejskiej. Teraz natomiast, jest zupełnie inaczej. Funkcję przewodniczącego, dzierży w swych dłoniach jednak wybierana na 2, 5 roku osoba, która nie może pełnić odpowiedzialnych funkcji w swym kraju, a jej kompetencje są o wiele większe, niż wcześniejszych sześciomiesięcznych przewodniczących rady europejskiej. Jedną z funkcji przewodniczącego, zwanego również prezydentem, jest prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Prezydent uczestniczy także i organizuje pracę organu Rady Europejskiej, oraz przedstawia sprawozdanie ze spotkań tej organizacji przed Parlamentem. Obecnie funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, jest Herman Van Rompuy, spełniający to zadanie od 2 lat i 6 miesięcy. Różnie oceniany, przez jednych, jako mądrego władcy, a przez drugich, jako nieznaną funkcję zbiera różne opinie. Jednak dalej pełni jedną z najważniejszych ról w Unii Europejskiej.

Organy Unii Europejskiej

Unia Europejska to związek państw europejskich, który odgrywa ogromną rolę we współczesnym świecie. Każde państwo członkowskie ma związane z tym obowiązki i przywileje. Warto, więc zastanowić się jak wygląda podział władzy w tak ważnej organizacji. Unia Europejska opiera się na wykształconych, odrębnie organach władzy, zorganizowanej na zasadzie trójpodziału, obowiązującej w tak wielu demokratycznych państwach. Wśród organów władzy możemy wymienić Komisję Europejską, pełniącą funkcję wykonawczą. Występuje także Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie poszczególnych państw, którzy zajmują się systemem prawodawczym. Na tym szczeblu istnieje i działa także Parlament Europejski, wybierany w powszechnych wyborach. Trójpodziału władzy dopełnia instytucja o prawach sądowniczych, czyli Trybunał Sprawiedliwość Unii Europejskiej, który pełni funkcje Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. To właśnie Trybunał Sprawiedliwości bada zgodność prawa poszczególnych krajów, z prawem Unii Europejskiej i egzekwuje naprawę wszelkiego rodzaju niezgodności. Unia Europejska, to faktycznie system z władzą opartą na zasadach demokracji, która choć niewidoczna w codziennym życiu polaków, spełnia ogromną rolę w życiu całej Europy, ale także poszczególnych państw i wszystkich obywateli.

Założenia Unii Europejskiej

W ostatnim czasie coraz ważniejszym tematem dla państw Europy, choć nie wszystkich, jest stworzony system, który pozwala na prowadzenie wspólnej polityki wielu państw, chodzi o Unię Europejską. Skąd wziął się w ogóle pomysł na powstanie takiego układu? Historia powstania Unii Europejskiej obejmuje wiele lat i wiele różnych organizacji.Jednak to, co najważniejsze to idea połączenia i prowadzenia wspólnej polityki Europy. Choć władze poszczególnych państw mają swoją niezależną władzę, to jednak muszą się liczyć z wymogami Unii Europejskiej, oczywiście, jeśli podpisały umowę o przystąpieniu do tej organizacji. Polska taki dokument podpisała 1 maja 2004 roku, więc tematy związane z tą instytucją są dla nas ogromnie ważne. Unia Europejska ma swój system władzy, oparty na parlamencie, występuje również prezydent i wiele innych ważnych organów. Co najważniejsze wstąpienie do Unii Europejskiej wpływa na ujednolicenie sytuacji krajów członkowskich. Gospodarka naszych państw ma być wspólna, sieć dróg i autostrad musi być odrestaurowana, podejście do ekologii jest wspólne. Ważnym tematem jest także wpływ wstąpienia do tej organizacji w chwili zagrożenia wybuchem wojny, w którymś z państw członkowskich. Wojna wypowiedziana jednemu państwu, odnosi się do całej Unii, ponieważ wszystkie pozostałe kraje, mają obowiązek pomóc.

Wielka Brytania – kraj z nietypowym ustrojem politycznym

Wielka Brytania, to kraj szczególnie chętnie odwiedzany, mimo niezachęcających warunków pogodowych. To właśnie tam powstały takie perełki architektury jak Westminster z Big Benem, to tam występują zachwycające warunki krajobrazowe. Chociażby urwiste klify z pięknym morzem u brzegów, czy czar jezior i wzgórz. Jednak jest coś, co szczególnie wyróżnia Wielką Brytanię wśród krajów Europy, a nawet świata. Chodzi o jej ustrój polityczny. Dlaczego jest tak niezwykły? Ponieważ opiera się na współwładzy króla/królowej i parlamentu. Ten ustrój zwany monarchią parlamentarną od wielu lat sprawdza się w Wielkie Brytanii. Funkcje królowej od wielu lat, bo od 1952 roku pełni królowa Elżbieta II, natomiast ówczesnym premierem jest Tony Blair. Co wyróżnia tą władzę? Funkcja monarchy, tak naprawdę jest teraz tylko reprezentacyjna, a faktyczną władzę w państwie sprawuje premier, odpowiedzialny przed parlamentem. Jest to władza bardzo scentralizowana, ponieważ to właśnie parlament, zajmuje się życiem całego kraju, chociaż od pewnego czasu istnieją władze lokalne w częściach Wielkiej Brytanii, oczywiście oprócz Anglii. Kraj tak przez nas lubiany i często zauważany jest niesamowitym przykładem występowania monarchii parlamentarnej, która cały czas funkcjonuje i to całkiem dobrze w ówczesnym świecie.

Czy kraje Europy potrafią oszczędzać?

Wśród krajów naszego kontynentu, Europy, coraz częściej pojawia się ogromny problem odnoszący się do finansów publicznych. To szkopuł, z którym muszą radzić sobie prawie wszystkie rządy polityczne w nowoczesnych państwach. W Europie oceniając tę sytuację, jest coraz mniej państw, które nie musiałyby się w ogóle przejmować tym zagadnieniem. Które kraje mają najniższy dług publiczny? Na pewno Luksemburg – jedno z najmniejszych państw na świecie, które przy okazji wsławiło się ogromnym bogactwem, tutaj procent długu publicznego, jako procent PKB plasuje się na poziomie 17,2. Są jeszcze dwa inne kraje, których sytuacja również jest obiecująca, jeśli chodzi o ten temat. Bułgaria i Estonia, to dwa kraje, których sytuacja jest całkiem dobra, bo też wydatki w ich państwach nie są tak rozhulane. Dług publiczny w dużej mierze kształtowany jest przez wpływy do skarbu państwa i ponoszone wydatki, które przewyższają dochody. Bułgarski dług publiczny wynosi 18% PKB. Estonia natomiast w tym temacie ma najlepszą sytuację wśród krajów europejskich, ponieważ plasuje się na pierwszym miejscu wśród państwa z najniższym długiem, wynosi on tylko 6, 1%PKB. To zadziwiający wynik, dla reszty krajów, których dług publiczny znacznie przewyższa te liczby. Kraje Europu muszą sobie z tym tematem poradzić.

Dług publiczny w Europie

Dług publiczny, to temat, z którym boryka się wiele państw, również europejskich. Właściwie każde państwo ma jakiś procent długu, jednak jedne kraje plasują go na mniejszym, a drugie na większym poziomie. W Europie coraz więcej krajów, plasuje się na poziomie, w którym muszą się już zastanawiać, co zrobić, aby zaradzić tej sytuacji, jednak kilka z nich jest już w sytuacji krytycznej. O których możemy tak powiedzieć? Chodzi o kraje tak często powtarzane w migawkach wiadomości, zagrożone bankructwem. To Irlandia, Włochy i Portugalia i oczywiście Grecja – kraj najbardziej zadłużony w Europie. Jak kształtuje się dług publiczny w tych krajach? Według procentu PKB wygląda to tak: Grecja posiada największy i bardzo znaczący dług publiczny plasujący się na liczbie 157, 7 % PKB, później za nim następnym krajem są Włochy, u nich procent długu publicznego według PKB wynosi 120,3. To także ogromna liczba, która wskazuje, że kraj turystyczny, wcale nie jest chroniony przed tym zjawiskiem. Mamy również Irlandię, której kraj uzyskał, nie wiele mniejszy wynik, mianowicie 112% PKB. No i jest jeszcze jedno państwo, wśród zagrożonych szybkim bankructwem, choć porównując je z Grecją, nie jest jeszcze tak źle, chodzi o Portugalię, której dług publiczny wynosi 101, 7% PKB. To faktycznie alarmujące dane.

Dług publiczny w Grecji

Finanse publiczne to temat najbardziej znany i chyba najmniej lubiany przez polityków. W końcu większość zadań, które chcą zrealizować wiąże się z dodatkowymi kosztami. Politycy lubią obiecywać, a przez to nam stosunkowo lepiej się żyje, jako narodowi, ale gospodarka pieniężna podupada. Tak jest w wielu krajach Europy. W obecnym czasie najgorzej ma się gospodarka Grecji. Dobrze wiemy o tym jak ten kraj podupadł, bo w końcu niejeden artykuł w prasie, czy migawka w wiadomościach była temu poświęcona. To specyficzny naród, w którym ludzie, chcą żyć na jak najwyższym poziomie, nie angażując się za bardzo w pracę i zdobywanie środków na wystawne życie. Dla Grecji, która utrzymuje się głównie z turystyki, wiadomości na temat możliwego bankructwa, są, a raczej były podcięciem skrzydeł. Bo jaki turysta wybierze się do kraju, który upada? W ten sposób Grecja traci głównych klientów. Aż ciężko uwierzyć, że kraj tak piękny i tak popularny jeszcze niedawno, jako miejsce odpoczynku i zwiedzania, teraz jest w tak złej kondycji. W ślad za Grecją idą inne kraje Europy, jednak największy dług publiczny ma właśnie ten kraj, ile wynosi? To teraz około 157, 7 % PKB, dla porównania Polska, która także boryka się z tym problemem, dług publiczny plasuje na poziomie 55, 5%PKB. Widać, więc, że to ogromny problem.

Dług publiczny w Polsce

Finanse publiczne to jeden z najważniejszych tematów we współczesnej polityce. Dlaczego? Ponieważ wszelkie wysiłki polityków, którzy starają się poprawić obecną sytuację rynkową, albo warunki społeczno-gospodarcze kraju, uzależnione są od pozyskiwanych z różnych źródeł środków. Mało, które państwo w dzisiejszych czasach jest w stanie funkcjonować bez zaciągania kolejnych kredytów, a tym samym bez pogłębiania długu publicznego. W tym momencie sytuacja Polski cały czas się pogarsza, ponieważ stopień długu publicznego jest coraz większy. Czy możemy się dziwić? Niestety nie, widząc działania polityków, którzy przedstawiany budżet państwa opierają również na pożyczkach, aby faktycznie rozwijać kraj, nie możemy się spodziewać zmian. Postępem milowym byłoby już zatrzymanie ciągłego przyrostu długu publicznego, który w tym momencie kształtuje się na poziomie około 855 miliardów. To ogromna suma. Patrząc na ludność Polski, kwota, jaka przypada na każdego z nas to mniej więcej 23000 zł, a ten dług, niezależnie od naszej pozycji i działań, cały czas rośnie. Gdyby politykom udało się ograniczyć, bądź zastopować proces powiększania zadłużenia naszego kraju, na pewno kondycja Polski, ucierpiałaby na tym, jednak nasz kraj byłby chroniony. Warto by politycy zwrócili na to uwagę.

Margaret Thatcher –Żelazna Dama

Feminizm – pojęcie coraz częściej spotykane w myśli społecznej dzisiejszego świata, oddziałuje również na politykę. Dziesiątki lat temu nie do pomyślenia było, ustanowienie na urząd polityczny kobiety. Oczywiście były wyjątki, takie jak Kleopatra, caryca Katarzyna, czy Krwawa Mary. Jednak wielką rolę już w ówczesnym świecie, odegrała kobieta, która zrobiła wiele dobrego dla gospodarki Wielkiej Brytanii. Chodzi o Margaret Thatcher, zmarłą całkiem niedawno, bo w kwietniu 2013 roku. Ta kobieta, jako jedyna wśród angielek piastowała urząd premiera Wielkiej Brytanii, czym nie tylko pokazała, że kobieta może pełnić ważne obowiązki w państwie, ale także, że może odegrać wielką rolę w zmianie życia ludzi. Skąd, więc przydomek Żelazna Dama? Margaret Thatcher znana była z kontrowersyjnych posunięć. To przykład polityka, który gdy w grę wchodziła poprawa warunków państwa, a utrata popularności wśród społeczeństwa, wybierała to pierwsze. Jej rygorystyczne i odważne posunięcia, szczególnie w dziedzinach ekonomicznych pokazały jak silny ma charakter. Pozostawiły także spuściznę w postaci poprawy warunków bytowych Wielkiej Brytanii, grona fanów i anty-fanów jej osoby, oraz pojęcia mającego znaczenie w całym świecie, thatcheryzmu. Wszystkie jej działania, pokazały model polityka, który warto naśladować, kogoś, kto nie boi się działać.

Niech powiedzą, będzie gorzej

Państwo, w którym żyjemy, w pewnym sensie uzależnione jest od opinii obywatelów. Jest tak, ponieważ nasz ustrój demokratyczny, władzę powierza ludowi, nie tylko konkretnym jednostkom. W praktyce wygląda to tak, że wybieramy władzę, a ona musi podjąć konkretne kroki, by uzyskać poparcie jak największej ilości ludzi. W ten sposób politycy z różnych ugrupowań, nauczyli się dużo obiecywać. Dobrym przykładem może być expose obecnego premiera Donalda Tuska, który zapowiedział szereg zmian w życiu polaków. Zapowiedzi polepszenia życia nauczycieli, emerytów, górników; rozbudowa dróg i autostrad, czy finansowanie budowy dodatkowych obiektów, to tylko kilka z ogromu obietnic, które złożył pan Donald Tusk i wielu jego współpracowników – polityków. Jak się wywiązują z tych obietnic? Poprzez zaciąganie kolejnych pożyczek. W ten sposób chcąc spełnić złożone obietnice, tak naprawdę pogłębiają kryzys w państwie. Posunięcia polityków, choć spotykają się z powszechną akceptacją społeczeństwa, tak naprawdę powodują stopniowe i ciągłe zwiększanie długu publicznego. Jest na to jedna rada: niech politycy przestaną obiecywać. Ludziom powinna się marzyć partia, która przyjdzie i powie, niestety, ale będzie gorzej. Dopiero tacy politycy faktycznie staną na wysokości zadania i będą zajmować się faktyczną sytuacją Polski.