Adam Michnik – sylwetka

Adam Michnik – urodził się 17 października 1946 roku w Warszawie. Posiada żydowskie pochodzenie. Jego ojciec to Ozjasz Szechter, a matka to Helena Michnik. Większość jego rodziny zginęła w czasie Drugiej Wojny Światowej. W czasach szkoły podstawowej został członkiem Hufca Wolterowskiego, prowadzonego przez Jacka Kuronia. Następnie został absolwentem VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Po likwidacji Hufca został aktywnym członkiem Klubu krzywego Koła prowadzonego przez Adama Schaffa. Był to klub lewicowy. W 1964 roku został studentem Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Historycznym. Został jednak zawieszony w prawach studenta, za rozpowszechnianie listu Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, w którym obaj Panowie nawoływali do naprawy PRL. W 1966 roku został ponownie zawieszony w prawach studenta, za zorganizowanie spotkania z Leszkiem Kołakowskim kilka tygodni po tym jak został wyrzucony z PZPR za krytykę władz. 4 marca 1968 roku został relegowany z uczelni z powodu poinformowania mediów zagranicznych o protestach społecznych wywołanych zdjęciem przez cenzurę inscenizacji Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka ze sceny Teatru Narodowego. Następnie Adam Michnik został zatrzymany i skazany na 3 lata wiezienia za wybryki chuligańskie. Po opuszczeniu wiezienia otrzymał wilczy bilet. Po tym fakcie został zatrudniony w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych i Rtęciowych im. Róży Luksemburg. W latach 70 po protekcji Jacka Kuronia pozwolono mu kontynuować studia na Wydziale Historycznym w Poznaniu, które ukończył. Następnie został osobistym sekretarzem Antoniego Słonimskiego. We współczesnej Polsce jest redaktorem naczelnym Gazety Wyborczej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.