Andrzej Gwiazda – sylwetka

Andrzej Gwiazda – urodził się w Pińczowie. Jego rodzina w czasie drugiej wojny światowej była represjonowana. Ojciec Stanisław był marynarzem w Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej, w 1939 roku trafił do oflagu, w niewoli przebywał do końca wojny. Matka i babka z kolei zostały wywiezione na Syberie. Po wojnie rodzina się odnalazła i zamieszkała najpierw na Górnym Śląsku, a następnie w Gdańsku. W 1953 roku został przyjęty na studia, po dwóch latach został relegowany z uczelni i powołany do służby wojskowej. W 1956 roku został z powrotem przyjęty na Politechnikę na kierunek elektronika. Studia ukończył w 1966 roku w tym samym roku rozpoczął tez pracę, jako asystent w Instytucie Cybernetyki PG. Był uczestnikiem wydarzeń marcowych w 1968 roku oraz grudniowych w 1970 roku. 1973 Roku został zatrudniony w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki „Elmor”. Był inwigilowany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. 1978 roku stał się jednym z założycieli Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Zajmował się redagowaniem biuletynu WZZ „Robotnik Wybrzeża”. W czasie swojej działalności opozycyjnej zatrzymywany około 10 razy przez funkcjonariuszy SB. Po wybuch strajków w 1980 roku znalazł się w prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Został zastępcą Lecha Wałęsy. Brał udział w negocjacjach ze strona rządową. W czasie stanu wojennego został internowany w Strzebielinku, a następnie w Białołęce. Został zwolniony 22 lipca 1984 roku na mocy amnestii. Nie brał udziału w obradach Okrągłego Stołu. Należy do głównych oponentów Lecha Wałęsy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.