Anna Walentynowicz – sylwetka

Anna Walentynowicz z domu Lubczyk urodziła się 15 sierpni 1929 roku w Równem, były to wschodnie rubieże 2 Rzeczpospolitej. Jej rodzice to Jan i Aleksandra Lubczykowie. Została sierotą mając 10 lat. Następnie została adoptowana i znalazła się pod Warszawą, a następnie w okolicach gdańska, gdzie pracowała w rolnictwie. Następnie pracowała w piekarni i fabryce margaryn.1950 roku Anna Walentynowicz zdobyła uprawnienia spawacza i została zatrudniona w Stoczni Gdańskiej. Ze swoich funkcji wywiązywała się wzorowo, wyrabiała 270% normy. W związku z tak ciężką pracą podupadła na zdrowiu odmówiła jednak przyznania świadczenia rentowego i przekwalifikowała się na suwnicowa. W 1968 roku zostały zdefraudowane pieniądze z funduszu zapomogowego, wtedy zaczęła się głośno domagać wyśnienia tej sprawy – wtedy podjęto nieudaną próbę usunięcia jej z pracy. W obronie Anny Walentynowicz stanęła cała załoga. Podczas grudniowych protestów w 1970 roku spotkała się Edwardem Gierkiem. W 1978 roku, została jedną ze współzałożycieli Wolnych Związków Zawodowych. Anna Walentynowicz zawsze działała jawnie, jej mieszkanie było miejscem spotkań opozycji. Spotkało się to ze sprowadzeniem szykan na jej osobę, ze strony Służb Bezpieczeństwa MSW. W 1980 roku Annę Walentynowicz 8 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego zwolniono z pracy, wywołało to fale strajków, po których ogłoszono powstanie NSZZ „Solidarność”. Anna Walentynowicz zginęła w katastrofie Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Została pochowana z honorami 21 kwietnia 2010 r. na cmentarzu Srebrzysto w Gdańsku-Wrzeszczu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.