Danuta Wałęsa – sylwetka

Mirosława Danuta Wałęsa – Urodziła się 25 lutego 1949 roku w Kolonii Krypty. Jej rodzice to Zbigniew Gołoś i Feliksy Barszcz oboje zajmowali się rolnictwem. Jest absolwentką szkoły podstawowej w Węgrowie. Pracowała w rodzinnym gospodarstwie rolnym, a tak, że u okolicznych mieszkańców. W 1968 roku wyjechała do Gdańska, w którym rozpoczęła prace w kwiaciarni. W Gdańsku poznała swojego przyszłego męża Lecha Wałęsę. 8 listopada 1969 roku została jego żoną. Lech Wałęsa to legendarny przywódca „Solidarności”, późniejszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995. Posiadają ośmioro dzieci Bogdana (ur. 1970), Sławomira (ur. 1972), Przemysława (ur. 1974), Jarosława (ur. 1976), Magdalenę (ur. 1979), Annę (ur. 1980), Marię Wiktorię (ur. 1982) i Brygidę (ur. 1985). W imieniu męża odebrała w 1983 roku Pokojową Nagrodę Nobla. W czasie pełnienia urzędu przez Lecha Wałęsę została pierwszą dama. Urząd swój sprawowała z honorami i w sposób godny. Objęła patronatem wiele akcji charytatywnych i akcji niesienia pomocy. W 2011 roku nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazała się jej książka pod tytułem Marzenia i Tajemnice. Książka przekroczyła nakładem kilka tysięcy egzemplarzy. Spotkała się z ciepłym przyjęciem głównie gospodyń domowych, które zaczęły identyfikować się z Panią Danutą. Za swoją książkę otrzymała wiele nagród i wyróżnień między innymi Super Gwarancje roku Wydarzenie TVP Kultury. Bronisław Komorowski za wybitne zasługi i patriotyzm przyznał jej odznaczenie narodowe Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.