Hanna Suchocka – sylwetka

Hanna Suchocka urodziła się 1946 roku w Pleszewie. Jest absolwentką liceum Ogólnokształcącego Pleszewie. W 1968 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w poznaniu. Od 1988 roku do 1992 roku związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, oraz Instytutem Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kardynała Augusta Hlonda w Poznaniu. Otrzymała tytuł profesora Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. W latach PRL to jest od 1969 roku przynależała o Stronnictwa Demokratycznego. Startowała w wyborach parlamentarnych w 1980 roku z sukcesem, stając się posłem na Sejm PRL VIII kadencji w okręgu Poznań. 8 października 1982 roku została wykluczona z prac Klubu Poselskiego SD, za sprzeciw ustawie delegalizującej „Solidarność”. Przez ponad rok pozostawała posłanką bezpartyjną. W latach 1989 – 2001 roku pełniła urząd posła kolejno ze stronnictw Komitetu Obywatelskiego, Unii Wolności. W Unii Wolności opowiadała się za chrześcijańskimi wartościami i sprzeciwiała się współpracy z SLD i Unią Pracy. 10 lipca 1992 oku objęła urząd Prezesa Rady Ministrów rządu koalicyjnego, który współtworzyły partie o charakterze centrowym i prawicowym między innym Unia Demokratyczna, ZChN, PPG, SLCh, PChD, PSL-PL. Jej rząd opracował Program Powszechnej Prywatyzacji. Rząd został odwołany przewagą jednego głosu 28 maja 1993 roku w wyniku tak zwanego niekonstruowanego wotum nieufności zgłoszonego przez Alojzego Pietrzyka. W 1997 roku z ramienia Unii Wolności została ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. W 2001 roku została powołana na stanowisko ambasadora RP przy Watykanie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.