Henryka Krzywonos- sylwetka

Henryka Krystyna Krzywonos – Strychowska urodziła się 27 marca 1953 roku w Olsztynie. Absolwentka szkoły podstawowej dla pracujących 1971 roku. W latach 1973 – 1978 pracowała, jako w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Oddział Komunikacji Miejskiej Tramwajowej w Gdańsku, jako motorniczy. Następnie pracowała, jako operator urządzeń dźwigowych w Stoczni Gdańskiej. 15 sierpnia 1980 roku podjęła decyzje o zatrzymaniu w pobliżu Opery Bałtyckiej tramwaju. Był to początek strajku w gdańskiej komunikacji publicznej w okresie wydarzeń sierpniowych. Następnie została przedstawicielem WPK w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym, weszła w skład jego prezydium. 31 Sierpnia była jedną z osób, które sygnowały, z ramienia Solidarności porozumienia sierpniowe. W stanie wojennym pełniła misję kolportażu wydawnictw podziemnych oraz pomocy internowanym. W stanie wojennym była represjonowana został jej nadany nakaz opuszczenia Gdańska. Dostała wtedy wsparcie wielu życzliwych osób, w tym księdza Henryka Jankowskiego. W czasie jednej z rewizji przeprowadzonej przez ZOMO została dotkliwie pobita w skutek, czego straciła ciąże. W 1994 roku przeszła na emeryturę i od 2009 roku zaczęła prowadzić dom dziecka wraz z mężem. Od 1995 roku wchodziła w skład Unii Wolności. Jest powszechnie uważana za autorytet w wielu sprawach. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana. Jest zaangażowana w działalność ruchu społecznego Kongres Kobiet. Jej mężem jest Krzysztof Strycharski. Mieszkają w województwie pomorskim w Gdańsku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.