Jacek Kuroń – sylwetka

Jacek Kuroń urodził się 3 marca 1934 roku, we Lwowie zmarł 17 czerwca 2004 w Warszawie. Zmarł 17 czerwca 2004 roku. Jego rodzina miała PPS-owskie tradycje. W 1949 został działaczem Związku Młodzieży Polskiej. Od 1952 pracował, jako instruktor w ZMP, był członkiem PZPR. W 1953 roku awansował na przewodniczącego ZMP na Politechnice Warszawskiej. W 1953 roku usunięto go ZMP za krytykę ZMP. W tym okresie związany był z Klubem Krzywego Koła, Klubem Poszukiwaczy Sprzeczności. W 1957 roku został absolwentem Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Został ponownie przyjęty do PZPR. Rok później po napisaniu listu otwartego wraz Karolem Modzelewskim pod tytułem „List otwartego do partii” Za napisanie listu, w którym postulował, podejmowania kolektywnego sposobu podejmowania decyzji został skazany na 3 lata więzienia, zwolnienie uzyskał w 1967 roku. W 1968 roku, w związku z wydarzeniami marcowymi, został aresztowany i skazany na trzy i pół roku pozbawienia wolności. Sygnował i współtworzył list 59. W 1976 roku sygnował akt założycielski Komitetu Obrony Robotników. Po tych wydarzeniach nie mógł znaleźć pracy, został wiec zatrudniony fikcyjnie, jako sekretarz Igora Newerlego. W tym też czasie opublikował kilka powieści kryminalnych. W czasie stanu wojennego ponownie internowany. W czasie 3 Rzeczpospolitej brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989 – 1990, 1992- 1993 roku był ministrem pracy i polityki socjalnej w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej. Był członkiem Komitetu Obywatelskiego, Unii Demokratycznej, Unii Wolności. W wyborach w 1995 roku ubiegał się o urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zajął trzecie miejsce.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.