Karol Cyryl Modzelewski – sylwetka

Karol Cyryl Modzelewski – urodził się 23 listopada 1937 roku w Moskwie. W 1954 roku Karol Modzelewski, został absolwentem XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Klementa Gottwalda w Warszawie. Jest absolwentem wydziału historycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Na swoich studiach poznał Jacka Kuronia, Andrzeja Garlickiego, Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego, Krzysztofa Pomiana i Teresę Monasterską. Jest twórca wraz Jackiem Kuroniem „Listu otwartego”. Po którego opublikowaniu został wydalony z partii i skazany na trzy i pół roku pozbawienia wolności. Został warunkowo zwolniony w sierpniu 1967 roku. Był aktywnym członkiem wydarzeń marcowych. Za co 1969 roku otrzymał karę 3, 5 roku pozbawienia wolności. We wrześniu 1971 roku opuścił wiezienie. Od 1972 roku do 1983 roku zatrudniony w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN we Wrocławiu. Od roku 1980 aktywny działacz „Solidarności”, której nazwę wymyślił. We wrześniu 1982 roku został aresztowany, zarzucono mu próbę obalenia władz komunistycznych. W 1984 roku został zwolniony na mocy amnestii i przywrócony do pracy. W okresie 3 Rzeczpospolitej pracował naukowo w Instytucie Historii PAN. W latach 1992- 1994 roku pracował w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1994 roku związał się z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Związany jest również z Polską Akademia Nauk oraz Naukowym Towarzystwie Warszawskim. W okresie 1989-1991 roku był senatorem wybranym w Województwie Wrocławskim z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Współtworzy Solidarność Pracy i Unie Wolności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.