Lech Kaczyński – sylwetka

Lech Aleksander Kaczyński – urodził się, 18 czerwca 1949 roku w Warszawie zmarł 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Jego rodzice to Jadwiga z domu Jasiewicz z wykształcenia filolog polski oraz Rajmund Kaczyński z zawodu inżynier były żołnierz Armii Krajowej. Zmarły posiadał brata bliźniaka Jarosława. Lech Kaczyński zagrał tytułową rolę w filmie w reżyserii Jana Batorego, który był ekranizacją książki Kornela Makuszyńskiego „O dwóch takich, co ukradli księżyc”. Lech Kaczyński uczęszczał do XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie. Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo. Był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego (1996-1999), a od 1999 roku zajmował tożsame stanowisko na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.W czasie stanu wojennego był internowany w Strzeblinku od grudnia 1981 roku do października 1982 roku. Był bliskim współpracownikiem Lecha Wałęsy. Brał udział w obradach okrągłego stołu. 14 czerwca został desygnowany na ministra sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. 2001 Roku stanął na czele Prawa i Sprawiedliwości, partii, którą współtworzył wraz z Bratem Jarosławem. Od 18 listopada 2002 roku do 22 grudnia 2005 roku zajmował stanowisko prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Od 23 grudnia 2005 roku prezydent Polski. Pełnił ten urząd do czasu Katastrofy Smoleńskiej w 2010 roku. Został pochowany wraz z małżonką Marią w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów w katedrze na Wawelu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.