Lech Wałęsa – sylwetka

Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 roku w Popowie. Jego rodzice to Bolesław Wałęsa i Feliksa Kamieńska. Jest absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lipnie. Został zatrudniony w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łochocinie, jako elektryk, oraz konserwator urządzeń elektrycznych. Odbył też zasadniczą służbę wojskową, którą ukończył ze stopniem kaprala. Od 1967 roku zatrudniony był w Stoczni Gdańskiej, jako elektryk. W1970 roku został przywódcą strajku w Stoczni Gdańskiej. Brał udział w rozmowach z pierwszym sekretarzem Edwardem Gierkiem na temat wolnych związków zawodowych. W 1970 roku został zwolniony z pracy. Do 1980 roku został zatrudniony, jako elektromechanik w Gdańskich Zakładach Mechanizacji Budownictwa ZREMB. Współtworzył tygodnik „Robotnik Wybrzeża”, współpracował też z Komitetem Samoobrony Społecznej KOR. Wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany przez funkcjonariuszy SB. W 1981 roku został wybrany na przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. Związek „Solidarności” przekształcił się w ruch społeczny, który w najlepszym okresie liczył 10 milionów członków. 26 stycznia 1982 roku Lech Wałęsa zostaje internowany w ośrodkach w Chylicach, Otwocku Wielkim, Arłamowie. Lech Wałęsa zostaje zwolniony w 1982 roku. 5 października 1983 roku Komitet Noblowski przyznał mu Pokojowa Nagrodę Nobla. Do roku 1990 był formalne zatrudniony, jako elektryk w Stoczni Gdańskiej. Strajk zakończył się sukcesem i był etapem wstępnym do rozpoczęcia rozmów Okrągłego Stołu. Rozmowy okrągłego stołu datowane są na 6 luty 1989 rok do 5 kwietnia 1989 roku. Lech Wałęsa został wybrany na stanowisko prezydenta RP 22 grudnia 1990 roku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.