Polityka – co to jest?

Słowo polityka wywodzi się języka greckiego poly: mnogość, różnorodność; polis- miasto – państwo. Jest to termin należący do nauk społecznych i jest rozumiany na wiele sposobów. Grecki filozof Arystoteles rozumiał politykę, jako sztukę rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. Aż do czasów nowożytnych, funkcje polityczne przechodziły z ojca na syna, a politykom przypisywano ponad ludzkie właściwości i siły. Te nadludzkie właściwości były uzasadnieniem nierównych podziałów społecznych na uprzywilejowanych rządzących, oraz plebs. Zapoczątkowane w czasach nowożytnych procesy demokratyzacyjne spowodowały rozwój dziedziny życia społecznego, jaką jest polityka. Według współczesnych politologów polityka polega na uzgadnianiu zachowań współzależnych społeczeństw o sprzecznych interesach. Jej szersza wykładnia wyjaśnia, iż polityka to działalność polegająca na godzeniu konfliktów interesów, regulowaniu zachowań współdziałających grup społecznych, w środku nich za pomocą perswazji, manipulacji, przymusu i przemocy, kontestacji, negocjacji i kompromisów, służąca kształtowaniu i ochronie ładu społecznego, który jest właściwy i potrzebny. Historia dowodzi, że nie ma polityki korzystnej dla wszystkich po równo. Rozwój systemów demokratycznych spowodował rozwój wielu partii politycznych, a co za tym idzie zawodu polityka. Współczesne media często podkreślają, że politycy to najsłabsze ogniwo całego systemu demokratycznego. Wybierani w powszechnych wyborach powinni być filarami demokracji, a często są bohaterami afer politycznych i obyczajowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.