Ryszard Kaczorowski – sylwetka

Ryszard Kaczorowski urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Jego rodzice to Wacław Kaczorowski i Jadwiga z Sawickich. Jako dziecko należał do harcerstwa. Po wybuchu wojny w 1939 roku wstąpił i współtworzył Szare Szeregi, gdzie pełnił funkcje komendanta okręgu białostockiego. W czasie wojny pełnił funkcje łącznika miedzy Szarymi Szeregami, a Komendantem Związku Walki Zbrojnej. 17 lipca 1940 roku został aresztowany przez NKWD. 1 lutego 1941 roku został skazany na karę śmierci przez Najwyższy Sąd Białoruskiej Republiki Radzieckiej. W celi śmierci przebywał 100 dni, sąd zmienił wyrok na dziesięć lat łagrów. Odzyskał wolność po podpisaniu układu Sikorski – Majski. W 1942 roku wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR formowanej przez generała Andersa.Przeszedł szlak bojowy 2 Korpusu, walcząc m.in. pod Monte Casino. Po wojnie został na emigracji w Wielkiej Brytanii gdzie ukończył Szkołę Handlu Zagranicznego. Przez 35 lat pracował w zawodzie księgowego. W latach 1955-1967 był naczelnikiem, a następnie przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego na uchodźstwie. W 1986 roku Edward Szczepanik desygnował go na ministra do spraw krajowych. 25 stycznia 1988 koku Prezydent RP, Kazimierz Sabbat desygnował go na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. 22 grudnia 1990 roku przekazał ten urząd Lechowi Wałęsie wraz insygniami władzy państwowej. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie Smoleńskiej. Został pochowany w Panteonie Wielkich polaków w Świątyni Opatrzności Bożej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.