Definicje pojęcia polityka

Polityka to pojęcie z zakresu nauk społecznych. Grecki źródłosłów oznacza mnogość, różnorodność. Greckie słowo polis, do którego także można odnieść polskie polityka oznacza miasto-państwo. Istnieje wiele różnych definicji pojęcia polityka, powstałych na przestrzeni wieków, począwszy od starożytności. Współczesne definicje tego pojęcia w dużej mierze opierają się na teoriach Maxa Webera. Postrzega on politykę jako dążenie do władzy. Dotyczy to zarówno stosunków międzypaństwowych jak i stosunków wewnątrzpaństwowych. Zagadnieniami politycznymi zajmowali się już starożytni grecy, jako twórcy tego pojęcia. Arystoteles rozumiał je w sposób idealistyczny. Według filozofa politykę uprawia się dla dobra wspólnego społeczeństwa. W średniowieczu w sprawy państwa wikłano siły nadprzyrodzone. Nierówności społeczne i uprzywilejowanie niektórych grup społecznych tłumaczono przy pomocy religii. Wyraźne zmiany w poglądzie na pochodzenie i społeczne znaczenie polityki przyniosły dopiero czasy nowożytne za sprawą demokratyzacji stosunków społecznych. Jednym z autorów współczesnych definicji polityki jest Leszek Sobkowiak. W Leksykonie politologii przedstawia on pojęcie polityki w kilku ujęciach: w podejściu formalnoprawnym, w orientacji behawioralnej, w podejściu funkcjonalnym i w ujęciu racjonalnym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.