Dług publiczny w Europie

Dług publiczny, to temat, z którym boryka się wiele państw, również europejskich. Właściwie każde państwo ma jakiś procent długu, jednak jedne kraje plasują go na mniejszym, a drugie na większym poziomie. W Europie coraz więcej krajów, plasuje się na poziomie, w którym muszą się już zastanawiać, co zrobić, aby zaradzić tej sytuacji, jednak kilka z nich jest już w sytuacji krytycznej. O których możemy tak powiedzieć? Chodzi o kraje tak często powtarzane w migawkach wiadomości, zagrożone bankructwem. To Irlandia, Włochy i Portugalia i oczywiście Grecja – kraj najbardziej zadłużony w Europie. Jak kształtuje się dług publiczny w tych krajach? Według procentu PKB wygląda to tak: Grecja posiada największy i bardzo znaczący dług publiczny plasujący się na liczbie 157, 7 % PKB, później za nim następnym krajem są Włochy, u nich procent długu publicznego według PKB wynosi 120,3. To także ogromna liczba, która wskazuje, że kraj turystyczny, wcale nie jest chroniony przed tym zjawiskiem. Mamy również Irlandię, której kraj uzyskał, nie wiele mniejszy wynik, mianowicie 112% PKB. No i jest jeszcze jedno państwo, wśród zagrożonych szybkim bankructwem, choć porównując je z Grecją, nie jest jeszcze tak źle, chodzi o Portugalię, której dług publiczny wynosi 101, 7% PKB. To faktycznie alarmujące dane.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.