Dług publiczny w Polsce

Finanse publiczne to jeden z najważniejszych tematów we współczesnej polityce. Dlaczego? Ponieważ wszelkie wysiłki polityków, którzy starają się poprawić obecną sytuację rynkową, albo warunki społeczno-gospodarcze kraju, uzależnione są od pozyskiwanych z różnych źródeł środków. Mało, które państwo w dzisiejszych czasach jest w stanie funkcjonować bez zaciągania kolejnych kredytów, a tym samym bez pogłębiania długu publicznego. W tym momencie sytuacja Polski cały czas się pogarsza, ponieważ stopień długu publicznego jest coraz większy. Czy możemy się dziwić? Niestety nie, widząc działania polityków, którzy przedstawiany budżet państwa opierają również na pożyczkach, aby faktycznie rozwijać kraj, nie możemy się spodziewać zmian. Postępem milowym byłoby już zatrzymanie ciągłego przyrostu długu publicznego, który w tym momencie kształtuje się na poziomie około 855 miliardów. To ogromna suma. Patrząc na ludność Polski, kwota, jaka przypada na każdego z nas to mniej więcej 23000 zł, a ten dług, niezależnie od naszej pozycji i działań, cały czas rośnie. Gdyby politykom udało się ograniczyć, bądź zastopować proces powiększania zadłużenia naszego kraju, na pewno kondycja Polski, ucierpiałaby na tym, jednak nasz kraj byłby chroniony. Warto by politycy zwrócili na to uwagę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.