Donald Franciszek Tusk

Donald Franciszek Tusk pełniący od 2007 roku funkcję prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej urodził się 22 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. W 1976 roku ukończył 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, następnie historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Już jako student zaangażował się w działalność opozycyjną w PRL-u. Współpracował z Bogdanem Borusewiczem i Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża w zakresie kształcenia grup i wydawania literatury wolnej od cenzury. Współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów w Gdańsku. Był przewodniczącym Solidarności w Wydawnictwie Morskim oraz dziennikarzem m.in. wydawanego przez Solidarność czasopisma Samorządność. Za działalność opozycyjną poniósł konsekwencje w postaci utraty państwowej posady. Przez kilka lat pracował fizycznie w spółdzielni założonej przez Macieja Płużyńskiego. W III RP ponownie zaangażował się w politykę. Jako współzałożyciel i przewodniczący Kongresu Liberalno-Demokratycznego uzyskał mandat poselski w sejmie I kadencji. Jego partia była w opozycji do rządów Jana Olszewskiego. W 1992 po przegłosowaniu wotum nieufności dla rządu Jana Olszewskiego był jednym z inicjatorów powołania gabinetu Hanny Suchockiej. Po porażce w wyborach do sejmu został wiceprzewodniczącym Unii Wolności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.