Działalność społeczno-polityczna Lecha Wałęsy

Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 roku. w Popowie. Rodzicami przyszłego prezydenta byli Bolesław Wałęsa i Feliksa Kamieńska. W 1961 Lech Wałęsa ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Lipnie. W latach 60-tych podjął prace jako elektryk Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łochocinie, a następnie w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W grudniu 1970 roku. stał na czele strajku w gdańskiej stoczni. Jako społeczny inspektor pracy uczestniczył w negocjacjach pracowników Stoczni Gdańskiej z sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem. Zwolniony z pracy znalazł nowe zatrudnienie na stanowisku elektromechanika w Gdańskich Zakładach Mechanizacji Budownictwa ZREMB, a później w Zakładzie Robót Elektrycznych Elektromontaż w Gdańsku. Pod Koniec lat 70-tych podjął działalność na rzecz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Współredagował czasopismo Robotnik Wybrzeża, podjął współpracę Komitetem Samoobrony Społecznej KOR. Jako aktywny działacz związkowy był w latach 70-tych przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB. Brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. Ponownie przyjęty do pracy w stoczni stanął na czele Krajowej Komisji Porozumiewawczej. W 1981 roku. został przewodniczącym NSZZ Solidarność. Pod jego kierownictwem związek zawodowy przekształcił się w ruch społeczno-polityczny o charakterze masowym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.