Działalność społeczno-polityczna Lecha Wałęsy

Związek zawodowy NSZZ Solidarność pod kierownictwem Lecha Wałęsy stała się potężnym ruchem społeczno-politycznym. W efekcie tych zmian Polska Zjednoczona Partia Robotnicza odpowiedziała stanem wojennym wprowadzonym 13 grudnia 1981 r. Lecha Wałęsę internowano. Po zwolnieniu w 1982 r. nadal był inwigilowany przez służby specjalne jako wróg władzy ludowej. Mimo to pozostał przywódcą zdelegalizowanej Solidarności. Za swoją działalność został 5 października 1983 r. uhonorowany Pokojowa Nagroda Nobla. W 1988 r. ponownie wziął udział w strajku pracowników Stoczni Gdańskiej. Jak się później okazało strajk miał przełomowe, historyczne znaczenie. Zakończył się bowiem porozumieniem władz i związkowców i doprowadził do obrad Okrągłego Stołu w 1989 r. Lech Wałęsa przewodził stronie społecznej podczas negocjacji Okrągłego Stołu. W wyniku ustaleń podjętych podczas rozmów zmieniono Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i zorganizowano wybory parlamentarne w czerwcu 1989 r. Komitet Obywatelski reprezentujący w wyborach środowisko Solidarności odniósł ogromny sukces zdobywając 99 spośród 100 mandatów w Senacie i wszystkie 35 % miejsc, jakie podlegały wolnym wyborom, w Sejmie. W sierpniu 1989 roku. współtworzył koalicję rządzącą i pierwszy po II wojnie światowej niekomunistyczny rząd polski.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.