Działalność społeczno-polityczna Lecha Wałęsy

Na czele pierwszego powojennego, niekomunistycznego rządu polskiego stanął Tadeusz Mazowiecki, natomiast Lech Wałęsa postanowił ubiegać się o fotel prezydencki w wyborach, które odbyły się w listopadzie i grudniu 1990 roku. Lech Wałęsa wygrał wybory w drugiej turze. Obowiązki prezydenta sprawował do 1995 roku., kiedy to przegrał wyborczą rywalizację z Aleksandrem Kwaśniewskim. W czasie swojej prezydentury odbył wiele wizyt zagranicznych, w czasie których był rzecznikiem interesów Polski na arenie międzynarodowej. Odwiedził m.in.: Watykan i Włochy, Kongres Polonii Amerykańskiej w Chicago i w Waszyngtonie, Izrael, Radę Europy w Strasburgu. Podpisał Małą Konstytucję w 1992 roku. W 1993 roku. doprowadził do powstania Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform. W 1993 roku. podjął decyzję o rozwiązaniu Sejmu i Senatu po uchwaleniu wotum nieufności dla Rządu Hanny Suchockiej. Po zakończeniu prezydentury w 1995 roku pozostał aktywny społecznie i politycznie. Do jego działań po 1995 roku. należały m.in.: założenie pozarządowej organizacji Instytut Lecha Wałęsy, powołanie do życia partii politycznej pod swoim przewodnictwem – Chrześcijańskiej Demokracji III Rzeczypospolitej Polskiej, aktywność na arenie międzynarodowej – wykłady na uczelniach , honorowy udział w otwarciu igrzysk olimpijskich.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.