Grzegorz Juliusz Schetyna

Grzegorz Juliusz Schetyna urodził się 18 lutego 1963 r. w Opolu jako syn Zbigniewa i Danuty Schetynów. W 1990 r. ukończył historię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W PRL-u był działaczem opozycyjnym – m.in. przez kilka lat przewodniczył Niezależnemu Stowarzyszeniu Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1989 r. kwestionował niektóre z ustaleń Okrągłego Stołu. W latach 90-tych był dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, wicewojewodą wrocławskim, współtwórcą Radia Eska na Dolnym Śląsku. Udzielał się także na polu biznesu jako właściciel klubu koszykarskiego Śląsk Wrocław. Od 1997 r. – poseł na Sejm RP z ramienia. Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Unii Wolności i Platformy Obywatelskiej, w której od 2010 r. jest wiceprzewodniczącym. W 2007 roku objął tekę ministra spraw wewnętrznych i administracji w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Był też wicepremierem w tym rządzie. W 2009 roku podał się do dymisji. W 2010 r. zajął miejsce Bronisława Komorowskiego na stanowisku Marszała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Lecha Kaczyńskiego Grzegorz Schetyna wraz z Bronisławem Komorowskim pełnił obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory parlamentarne w 2011 r. po raz kolejny zakończyły się dla niego sukcesem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.