Jarosław Aleksander Kaczyński

Jarosław Aleksander Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie jako syn Rajmunda Kaczyńskiego, z wykształcenia inżyniera, byłego żołnierza Armii Krajowej i uczestnika powstania warszawskiego i Jadwigi Jasiewicz z zawodu filologa polskiego. Na świat przyszedł jako jedno z bliźniąt. Razem z bratem , byłym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Lechem Kaczyńskim jako dziecko wystąpił w ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego O dwóch takich, co ukradli księżyc. W 1967 roku ukończył XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. W 1971 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a pięć lat później na tym samym wydziale obronił pracę doktorską. Zrezygnował z aplikacji prokuratorskiej. Pracował jako pracownik naukowy w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, następnie jako pracownik Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku adiunkta i starszego bibliotekarza. W PRL-u zaangażowany był w działalność opozycyjną. Od 1976 współpracował z Komitetem Obrony Robotników. Od 1979 współredagował wraz z Antonim Macierewiczem niezależne czasopismo Głos. Od 1980 współpracował ze związkiem zawodowym Solidarność. W stanie wojennym zajmował się kolportażem prasy podziemnej. W 1982 roku podjął współpracę z Komitetem Helsińskim.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.