Jarosław Aleksander Kaczyński

W ramach swojej działalności opozycyjnej w PRL-u Jarosław Kaczyński zaangażowany był także m.in. w strajki w stoczni im. Lenina w charakterze doradcy robotników. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu jako uczestnik ds. reform politycznych. W latach 1989 – 1990 pełnił funkcję redaktora naczelnego Tygodnika Solidarność.. W 1990 był współzałożycielem partii politycznej Porozumienie Centrum. W latach 1990-1991 pełnił funkcję ministra stanu oraz szefa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy. Z pełnienia obowiązków szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrezygnował w konsekwencji konfliktu z prezydentem Lechem Wałęsą. Był posłem w sejmie I kadencji. W 1993 roku domagał się rezygnacji Lecha Wałęsy z Funkcji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej współorganizując t.zw. marsz na Belweder. W 1997 roku uzyskał mandat poselski z ramienia Ruchu Odbudowy Polski, następnie jako poseł nie zrzeszony. W 2001 roku założył wraz z bratem Lechem Kaczyńskim Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie w wyborach parlamentarnych zdobyło 44 mandaty poselskie. W latach 2001-2003 Jarosław Kaczyński był członkiem Komisji Etyki, pełnił także przewodnictwo klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. w 2003 roku zastąpił brata na stanowisku prezesa ugrupowania. W 2005 roku PiS wygrało wybory parlamentarne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.