Mały krok w kierunku pojednania religii

Nie ma zapewne drugiego czynnika, który by tak potrafił poróżnić jednostki, plemiona czy całe narody, jak religia. Na świecie jest zaledwie kilka dominujących religii, liczących się w ogólnym rozrachunku, a setki pozostałych to jedynie niewielkie poletka ukryte gdzieś głęboko w dziczy. O konflikcie pomiędzy Muzułmanami i Żydami słyszał już zapewne cały świat, bowiem wojny religijne pomiędzy nimi o ziemię świętą toczą się od tysiącleci. Pomimo często skrajnej nienawiści pojawiają się też światełka w tunelu, do których można zaliczyć majowe spotkanie polskich Żydów z muzułmańskimi Imamami, czyli wykładowcami religijnych szkół w kilku krajach muzułmańskich oraz USA. Celem przyjazdu 18 muzułmańskich nauczycieli jest poznawanie żydowskiej historii od podszewki, bezpośrednio u źródeł, w tym również w obozie zagłady Auschwitz. Pozytywnym zjawiskiem jest już sam fakt wyrażenia chęci takiego spotkania, wskazujący na potrzebę poznania i zweryfikowania wiedzy o narodzie żydowskim przez jego największych przeciwników. Z drugiej strony trudno oczekiwać, ze w dobie narastającej nienawiści i dominacji Muzułmanów jedno niewielkie spotkanie może dokonać jakichkolwiek zmian. Wydaje się, że w sytuacji, kiedy cały świat dąży do pokojowego zjednoczenia islamiści cofają się w przeciwnym kierunku, chcą zdominować panowanie nad społeczeństwami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.