Nazwiska, które nieprzemijaną

Poza światem artystycznym dziedziną, która kreuje wielkie i niezapomniane postacie jest polityka. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że politycy, ci naprawdę wielcy i znaczący, są w stanie przetrwać w pamięci znacznie dłużej niż nawet znakomici artyści. O artystach nie pisze się w książkach historycznych ani nie uczy w szkołach. Artyści nie mają też wielkiego wpływu na losy kraju czy świata, a jedynie w niewielkim stopniu mogą kształtować jego kulturę. Do dziś w podręcznikach historii wymienia się znane osobistości z czasów rzymskich, cesarzy, prezydentów czy też osoby na niższych stanowiskach, ale oddające wielkie zasługi swojemu krajowi. Z założenia bycie politykiem to misja, którą wypełnia się dla jakiegoś większego celu. Niestety wielu współczesnych polityków zapomina o tym i traktują swój zawód, jako wyjątkowo intratny poszukując w nim własnych korzyści. Tacy ludzie nie mają szans zapisać się w pamięci przyszłych pokoleń. Aby zostać wielkim politykiem potrzeba przede wszystkim talentu i zaangażowania, a prawdziwie godne zapamiętania osoby pojawiają się sporadycznie. Nie sprzyjają temu również czasy, które pozbawione okazji to rewolucyjnych przemian, nie dają możliwości wykazania się swoimi talentami. Szansą jest praca nad zmianami w systemie politycznym czy gospodarczym, które zapiszą się na stałe w historii kraju.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.