Organy Unii Europejskiej

Unia Europejska to związek państw europejskich, który odgrywa ogromną rolę we współczesnym świecie. Każde państwo członkowskie ma związane z tym obowiązki i przywileje. Warto, więc zastanowić się jak wygląda podział władzy w tak ważnej organizacji. Unia Europejska opiera się na wykształconych, odrębnie organach władzy, zorganizowanej na zasadzie trójpodziału, obowiązującej w tak wielu demokratycznych państwach. Wśród organów władzy możemy wymienić Komisję Europejską, pełniącą funkcję wykonawczą. Występuje także Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie poszczególnych państw, którzy zajmują się systemem prawodawczym. Na tym szczeblu istnieje i działa także Parlament Europejski, wybierany w powszechnych wyborach. Trójpodziału władzy dopełnia instytucja o prawach sądowniczych, czyli Trybunał Sprawiedliwość Unii Europejskiej, który pełni funkcje Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. To właśnie Trybunał Sprawiedliwości bada zgodność prawa poszczególnych krajów, z prawem Unii Europejskiej i egzekwuje naprawę wszelkiego rodzaju niezgodności. Unia Europejska, to faktycznie system z władzą opartą na zasadach demokracji, która choć niewidoczna w codziennym życiu polaków, spełnia ogromną rolę w życiu całej Europy, ale także poszczególnych państw i wszystkich obywateli.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.