Polityk na forum publicznym

Polityka to dziedzina działalności służąca ogólnemu interesowi publicznemu, choć niekoniecznie jego dobru. Niektóre zawody nie są jedynie zawodami sensu stricte, ale rodzajem misji, jaką wypełnia wybierająca je osoba. Często ta osoba czerpie przy tym spore korzyści materialne, ale z drugiej strony staje się osobą publiczną, co zobowiązuje ją do określonej postawy. Brak prywatności nie zawsze wynagradza wysoka pensja, a ograniczenie swobody do tego stopnia, że nie może on nawet w domowym dresie wynosić śmieci, bo sfotografuje do jakiś przygodny dziennikarz z pewnością jest problematyczne. Polityk w ogólnym przekonaniu powinien mieć nieposzlakowana opinię, chociaż, jak pokazuje praktyka, nie zawsze tak jest. Niestety politycy, to tylko zwyczajni, może nieco bardziej wykształceni ludzie, którym zdarzają się pomyłki i złe decyzje, dlatego często ich przeszłość staje się poważnym problemem w wykonywaniu zawodu. W rzeczywistości nikt w wieku 16 lat nie wie, czy chce i czy w ogóle będzie zajmował się polityką, dlatego nie jest w stanie jeszcze kreować swojego wizerunku. Doświadczenia pokazują jednak, że każdy z przedstawicieli tego zawodu oceniany jest bardzo szczegółowo przez opinię publiczną i to nie tylko w kontekście zachowań, ale również dostrzega się i krytykuje jego strój, towarzystwo czy nawet wygląd zewnętrzny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.