Politykom się wybacza, ale tylko mężczyzną

Skandale obyczajowe nie są obce politykom. Jednak dla wielu z nich łączy się to z zakończeniem życia politycznego. Obecnie pojawia się tendencja, że ci, którzy dopuścili się nieobyczajnych zachowań powracają na scenę polityczną. Wyborcy zdają się być im coraz bardziej przychylni. Dotyczy to głównie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jak się okazuje, jeżeli polityk może liczyć na wsparcie ze strony swojej żony, a także na fakt, że mu wybaczyła. To część wyborców także jest skłonna wybaczyć mu jego winy. Ponad to spowiedź w mediach lub prasie i przyznanie się do popełnionych czynów, także wpływa pozytywnie na obraz polityka. Amerykanie coraz częściej starają się rozdzielać życie prywatne polityka od jego kariery. Na powrót ma za pewne szanse ten, który cieszył się do pory skandalu przychylnością społeczeństwa. Dobrze wykonywał swoje obowiązki i był cenionym politykiem. Gorzej, jeżeli tak naprawdę, jego praca w rządzie i dla państwa nie przynosiła żadnych rezultatów. Wyborcy są skłonni wybaczać. Jednak jak wynika z badań, wybaczają tylko mężczyznom. Jeżeli skandalu obyczajnego dopuściłaby się kobieta, nie miałaby szans już na żadną karierę polityczną. Zatem panie piastujące urzędy polityczne muszą się dużo bardziej pilnować, gdyż ich grzechy nie zostaną wybaczone. I znów mężczyźni w życiu mają łatwiej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.