Polski prezydent – polityk czy figurant?

Urząd prezydenta w Polsce istniał w okresie przedwojennym i istnieje obecnie z pominięciem okresu socjalistycznego, kiedy na czele rządu osadzano przedstawiciela jedynej słusznej partii PZPR – I sekretarza. Warto się zastanowić, jaką rolę w polskim rządzie pełni osoba prezydenta. Ostatnie dziesięciolecia pokazują, że może to być rola zmienna i bardzo zróżnicowana. Począwszy od przełomowej postaci Lecha Wałęsy, który nie tylko zainicjował diametralne zmiany ustrojowe w kraju, to jeszcze stał się swoistym symbolem na polu światowej polityki i chociaż jego postać zawsze budziła kontrowersje, to z pewności w podręcznikach historii jego nazwisko zostanie na długo. Dla Polaków Wałęsa miał o tyle symboliczne znaczenie, że pochodził z ludu, czyli był jednym z przeciętnych członków polskiego społeczeństwa, na wzór amerykański pokazującym, że każdy może osiągnąć to, co chce, jeśli tylko się postara. Jako reprezentant kraju był jednak człowiekiem zbyt prostym i mało elokwentnym, czego nie zmieniły nawet lata praktyki. Jego przeciwieństwem był elokwentny i wykształcony Aleksander Kwaśniewski, który dawał się zapamiętać dzięki swoistej charyzmie. Niestety to, co zostało wypracowane przez tych dwóch zdecydowanie kontrastujących ze sobą ludzi dziś może zostać zaprzepaszczone dzięki kolejnym politykom.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.