Przewodniczący Rady Europejskiej

W władzy Unii Europejskiej także, jak i w naszych państwach jest instytucja powołana na wzór naszych krajowych rządów. Tak jak wiele z państw europejskich, część władzy powierza prezydentowi, tak i Unia Europejska ma kogoś na wzór prezydenta Unii Europejskiej, a chodzi tutaj o przewodniczącego rady europejskiej. Przez jakiś czas funkcja tam sprawowana była przez głowę państwa, akurat prezydującego w danym półroczu w obradach Unii Europejskiej. Teraz natomiast, jest zupełnie inaczej. Funkcję przewodniczącego, dzierży w swych dłoniach jednak wybierana na 2, 5 roku osoba, która nie może pełnić odpowiedzialnych funkcji w swym kraju, a jej kompetencje są o wiele większe, niż wcześniejszych sześciomiesięcznych przewodniczących rady europejskiej. Jedną z funkcji przewodniczącego, zwanego również prezydentem, jest prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Prezydent uczestniczy także i organizuje pracę organu Rady Europejskiej, oraz przedstawia sprawozdanie ze spotkań tej organizacji przed Parlamentem. Obecnie funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, jest Herman Van Rompuy, spełniający to zadanie od 2 lat i 6 miesięcy. Różnie oceniany, przez jednych, jako mądrego władcy, a przez drugich, jako nieznaną funkcję zbiera różne opinie. Jednak dalej pełni jedną z najważniejszych ról w Unii Europejskiej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.