Ryszard Roman Kalisz

Ryszard Roman Kalisz urodził się 26 lutego 1957 r. w Warszawie jako syn Andrzeja i Izabelli Kaliszów. W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po 1989 r. wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1993-1996 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Trybunału Stan. Był także przedstawicielem prezydenta w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Następnie przez 3 lata, począwszy od 1997 r. wykonywał obowiązki sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Był także szefem Kancelarii. Od 2000 r. był członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W 2001 r. uzyskał mandat poselski z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którego był współzałożycielem. W 2004 objął stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie kierowanym przez Marka Belkę. Sukces wyborczy z 2005 r. pozwolił Ryszardowi Kaliszowi kontynuować prace posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Sukces powtórzył w 2007 r i w 2011 r. W 2008 r. był przewodniczącym komisji śledczej powołanej do zbadania okoliczności śmierci Barbary Blidy. Po wykluczeniu z partii powołał własne stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.