Sylwetka polityczna Aleksandra Kwaśniewskiego 

Aleksander Kwaśniewski urodził się 15 listopada 1954 r. w Białogradzie. W 1973 r. rozpoczął studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, jednak nie uzyskał tytułu magistra. Jako student udzielał się w socjalistycznych studenckich organizacjach popierających rząd – m.in. w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich. Działał także na polu dziennikarskim jako redaktor naczelny tygodnika studenckiego itd. oraz na takim samym stanowisku w Sztandarze Młodych (1984-1985). Począwszy od 1977 r. był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jego kariera polityczna nabrała rozpędu, gdy w 1985 r. objął stanowisko ministra ds. młodzieży w rządzie Zbigniewa Messnera. Obowiązki te pełnił przez dwa lata. W latach 1987 – 1990 był przewodniczącym Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej. Zasiadał w Prezydium Rządu Mieczysława Rakowskiego. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w 1989 r. Aktywny w życiu politycznym III Rzeczypospolitej Polskiej. W 1990 r., po rozwiązaniu PZPR, wraz z Leszkiem Millerem i Józefem Oleksym utworzył Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej. Do 1995 r. przewodniczył tej partii. Był posłem na Sejm I i II kadencji pełniąc funkcję przewodniczącego klubu parlamentarnego SLD. W czasie trwania tych kadencji Sejmu brał udział w pracach licznych komisji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.