Sylwetka polityczna Aleksandra Kwaśniewskiego 

Aktywność w prowadzeniu polityki zagranicznej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego przejawiała się tym, że gościł on wiele zagranicznych delegacji. Poza tym, że przyjmował najważniejsze osobistości ze świata polityki, przywódców mocarstw sam również był goszczony. Wśród licznych wizyt zagranicznych z jego udziałem należy wymienić spotkanie z Georgem W Bushem w Waszyngtonie w 2004 r., udział w ceremonii pogrzebowej Jana Pawła II i w inauguracji pontyfikatu Benedykta XVI w 2005 r. Warto również wspomnieć, że prezydent Aleksander Kwaśniewski reprezentował także Polskę i polskich kibiców podczas licznych, międzynarodowych imprez sportowych – igrzysk olimpijskich w Atlancie, Sydney i w Atenach. W czasie swojej prezydentury Aleksander Kwaśniewski próbował także naprawić stosunki polsko-żydowskie, czemu dał wyraz m.in. w geście przeprosin za pogrom w Jedwabnem. Spotkało się to uznaniem ze strony środowisk żydowskich oraz z krytyką części środowisk polskich. Dbał także o poprawne stosunki z Kościołem Katolickim. 23 lutego 1998 wspólnie z papieżem podpisał dokumenty ratyfikacyjne Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską. Do historycznych gestów Aleksandra Kwaśniewskiego z pewnością należy podpisanie akcesji Polski do NATO i Unii Europejskiej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.