Uchodźcy – problem międzynarodowy

Pojęcie uchodźcy jest jednoznacznie rozumiane, jako osoby, która musiała opuścić swój kraj w celu ochrony życia lub uniknięcia prześladowań z powodów politycznych, religijnych lub plemiennych. Uchodźcy bywają różni zależnie od przyczyn emigracji, która może wynikać z wojny i nietolerancji religijnej, albo dojścia do władzy opozycyjnego ugrupowania. Wiele krajów, zwłaszcza afrykańskich przeżywa okresy terroru, w czasie których jedno plemię wyżyna w okrutny sposób drugie, nie oszczędzając nawet małych dzieci. Ratowanie własnego życia ucieczką za granicę, w poszukiwaniu szansy na normalność jest w takich sytuacjach naturalne, jednak uchodźcy stanowią problem dla krajów, które ich przyjmują. Z jednej strony zamknięcie granic może się wydawać niehumanitarne, ponieważ skazuje się tych ludzi na tułanie się po świecie, często też na utratę życia czy głód, z drugiej przyjmowanie wszystkich to konieczność ich wyżywienia, zakwaterowania i miejsc pracy, z których mogliby się utrzymać. Problemem jest opieka zdrowotna, socjalna oraz kwestie religijne zwłaszcza, jeśli uchodźcy są innego wyznania niż dominujące w danym kraju. Przyjęcie uchodźców to dla kraju również opowiedzenie się po jednej ze stron, co może grozić sankcjami na arenie politycznej. Może nim być na przykład zerwanie stosunków dyplomatycznych czy embargo eksportowe na określone towary.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.