Walka z nierównością w toku

Czy można sobie wyobrazić w XXI wieku, który jest synonimem nowoczesności i czasów zaiste futurystycznych dyskryminację kobiet? Mentalność społeczeństw nigdy chyba nie ulegnie zmianie i zawsze będą wśród nich grupy wywyższające się i traktujące innych w sposób dyskryminujący i poniżający. Ewidentnym dowodem na to jest powołanie w Polsce stanowiska pełnomocnika rządu ds. równego traktowania oraz prowadzenie w tym kierunku kampanii. Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ma za zadanie opracowywanie i wdrażanie programów dotyczących przeciwdziałaniu dyskryminacji z uwagi na religię, wiek, płeć, czy orientację seksualną. Obecnie na forum toczy się dyskusja nad najnowszym dokumentem, jakim jest Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania. Powstał on w odpowiedni na badania, które wykazują, że zależnie od kategorii od 10-12% Polaków uważa się za dyskryminowanych. Chociaż spada odsetek odsuwanych na drugi plan kobiet, to pojawiła się nowa kategoria, jaką jest dyskryminacja z powodu ubóstwa. Brak środków do życia to dziś problem znacznej części społeczeństwa, wynikający ze zmian gospodarczych i pojawianiu się wielkich przedsiębiorstw o podłożu kapitalistycznym, dlatego odsuwanie na bok kogoś tylko z powodu niższego statusu finansowego staje się coraz większym polskim problemem. Większa swoboda wypowiedzi wyzwala też nietolerancję wobec odmienności seksualnej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.