Wojciech Michał Olejniczak

Wojciech Michał Olejniczak urodził się 10 kwietnia 1974 r. w Łowiczu. Ukończył Technikum Ogrodnicze w Sochaczewie, a następnie rynek rolny i spółdzielczość na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracę magisterską obronił na kierunku zarządzanie i marketing w agrobiznesie. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Poza karierą naukową był aktywny społecznie i politycznie. W latach 1999–2002 przewodniczył radzie krajowej Związku Młodzieży Wiejskiej. W tym samym czasie pełnił także funkcję przewodniczącego Parlamentu Studentów RP. Od 2002 roku jest członkiem zarządu głównego Ochotniczych Straży Pożarnych. W czasie wyborów prezydenckich w 2000 roku jako członek sztabu wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego odpowiadał za stronę medialną kampanii. Był członkiem na Sejm IV, V, VI kadencji z list SLD-UP. Brał udział w pracach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również w Komisji Europejskiej. W kwietniu 2003 podjął obowiązki wiceministra rolnictwa i pełnomocnika rządu ds. dostosowania rolnictwa do wymogów UE. Od lipca 2003 do maja 2005 był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. W 2005 przejął przywództwo nad SLD, był członkiem sztabu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich oraz wicemarszałkiem Sejmu V kadencji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.