Założenia Unii Europejskiej

W ostatnim czasie coraz ważniejszym tematem dla państw Europy, choć nie wszystkich, jest stworzony system, który pozwala na prowadzenie wspólnej polityki wielu państw, chodzi o Unię Europejską. Skąd wziął się w ogóle pomysł na powstanie takiego układu? Historia powstania Unii Europejskiej obejmuje wiele lat i wiele różnych organizacji.Jednak to, co najważniejsze to idea połączenia i prowadzenia wspólnej polityki Europy. Choć władze poszczególnych państw mają swoją niezależną władzę, to jednak muszą się liczyć z wymogami Unii Europejskiej, oczywiście, jeśli podpisały umowę o przystąpieniu do tej organizacji. Polska taki dokument podpisała 1 maja 2004 roku, więc tematy związane z tą instytucją są dla nas ogromnie ważne. Unia Europejska ma swój system władzy, oparty na parlamencie, występuje również prezydent i wiele innych ważnych organów. Co najważniejsze wstąpienie do Unii Europejskiej wpływa na ujednolicenie sytuacji krajów członkowskich. Gospodarka naszych państw ma być wspólna, sieć dróg i autostrad musi być odrestaurowana, podejście do ekologii jest wspólne. Ważnym tematem jest także wpływ wstąpienia do tej organizacji w chwili zagrożenia wybuchem wojny, w którymś z państw członkowskich. Wojna wypowiedziana jednemu państwu, odnosi się do całej Unii, ponieważ wszystkie pozostałe kraje, mają obowiązek pomóc.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.